Mine barndoms vintre var snørike, var de ikke?

Jeg husker jeg lagde dype snøhuler, gjorde jeg ikke?

Pappa lagde store hopp som jeg brakk skia på, gjorde han ikke?

Det var alltid nok kramsnø til å lage svære snømenn, var det ikke?

Håper barnebarna mine får oppleve det samme som jeg. Får de ikke?

 

 

My childhood winters were snowy, weren’t they?

I remember I made deep snow caves, didn’t I?

Dad made huge jumps that I broke my skies on, didn’t he?

It was always enough wet snow to create huge snowmen, wasn’t it?

I hope my grandkids get to experience the same as I do. Don’t they?

Pin It on Pinterest