Det er trist det som foregår i vårt langstrakte land nå, med all vindkraftutbygging som raserer verdifull natur. Hundrevis av vindturbiner skal settes opp i våre siste relativt urørte naturområder, med irreversible inngrep i sårbar natur.

UROLIGE HORISONTER

Vi strømmer dit
søker varme vi ikke har
de strømmer hit
søker natur de ikke har

Monument over dumhet
skal snurre bak blåner
mil med livløs grus
vil legge mark øde

Dette er hva vi gir bort
i arv til barn av dårer
de skal ikke som oss
kunne drømme seg bort

over stille horisonter

~ Dag Røttereng